Misją HOSPICJUM DOMOWEGO EMPATIA jest

wspieranie w dążeniu do jak najbardziej profesjonalnej, zgodnej z ideą hospicyjną, opieki nad chorym i jego rodziną. Swoimi działaniami chcemy powodować powszechność i dostępność opieki hospicyjnej na najwyższym poziomie w naszym regionie.

Podstawowymi celami działalności Towarzystwa są:

  • Udzielanie pomocy w organizowaniu i wdrażaniu ciągłej opieki paliatywnej u   chorych nowotworowych i innych wymagających długoterminowej opieki
  • Propagowanie wśród społeczeństwa idei opieki paliatywnej
  • Promocja i organizacja wolontariatu
  • Pomoc psychologiczna rodzinom, których członkowie zostali dotknięci chorobą nowotworową
  • Pomoc społeczna chorym na nieuleczalne choroby nowotworowe
  • Pomoc społeczna dzieciom osieroconym przez pacjentów hospicjów oraz wyrównywanie szans tych dzieci
  • Ochrona i promocja zdrowia
  • Działalność lecznicza

Wszystkie cele Towarzystwo wypełnia charytatywnie.

PARTNERZY

Comments are closed.