W imieniu całego zespołu hospicyjnego

Dziękujemy za ciepłe słowa.

 

Pani Małgorzata Szwed

Prezes Zarządu

Otwockiego towarzystwa Opieki Paliatywnej                                                                                                                                                          

Wielce Szanowna Pani Prezes,

Na ręce pani Prezes pozwalam sobie w imieniu własnym i syna, złożyć idące z serca gorące podziękowania za opiekę, ciepłe rady i wysiłek fizyczny całemu zespołowi Hospicjum Domowego EMPATIA, a szczególnie Pani pielęgniarce Jadwidze Stefanowicz – była u nas 2 x w tygodniu i na każde wezwanie, Pani dr Monice Chebros-Szczepłek, która swoją wiedzą wspierała nas w trudnych chwilach, Panu fizjoterapeucie Dawidowi Skurce, próbującemu wszelkimi siłami pomóc chorej, Paniom w biurze Hospicjum, które wydając zlecony sprzęt i leki, nie przejawiały żadnej zbędnej biurokracji, WSZYSTKIM za naprawdę szczerą i prawdziwą chęć pomocy umierającej chorej mojej żonie Stanisławie Sawa, oraz za naukę jak my powinniśmy pomagać chorej.

Wszystko, cała pomoc była darowana z wielkim taktem i naprawdę profesjonalnie. Nie wiem jak bez tej pomocy dałbym sobie radę z nieszczęściem jakie w bardzo krótkim czasie spotkało mnie i naszego syna.

Przepraszam jednocześnie za znaczne opóźnienie w przekazaniu tych podziękowań, ale dopiero teraz, kiedy zostałem sam po 60-latach, jako tako dochodzę do siebie.

BÓG JEST MIŁOŚCIĄ i na pewno miłością otoczy wszystkich, ale najpierw tych, którzy dobroć przekazują innym.

W moim przypadku okazało się, że nadzieja umiera ostania.

Pozostaję z szacunkiem i uznaniem za podjęty trud w wysiłku pomocy innym, pomimo pracy z góry skazanej na niepowodzenie.

Ryszard Sawa z Józefowa

 

Comments are closed.