13
sie

NOWY SPRZĘT DLA HOSPICJUM

Kolejny sprzęt medyczny trafi do naszych podopiecznych mieszkających na terenie powiatu Otwockiego. Zakupiliśmy 3 elektryczne łóżka rehabilitacyjne i 3 koncentratory tlenu. A to wszystko dzięki grantowi, który otrzymaliśmy w ramach programu „WzMocnij Swoje Otoczenie” organizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

Sprzęt będzie służył chorym, którzy zmagają się z nieuleczalnymi nowotworami oraz ich opiekunom. Elektryczne łóżka rehabilitacyjne bardzo usprawnią domową opiekę nad obłożnie chorymi pacjentami. Koncentrator tlenu zaś wpłynie na poprawę komfortu pacjenta i, przede wszystkim, umożliwi bardziej swobodne oddychanie.

Z roku na rok znacząco zwiększa się liczba chorych z nowotworami, anaszej pomocy coraz częściej potrzebują osoby bardzo młode. Zaopatrzenie w sprzęt medyczny jest niezbędne zwłaszcza w hospicjach, gdzie trafiają chorzy po długich terapiach i leczeniu onkologicznym, z silnymi bólami i uciążliwymi dolegliwościami będącymi skutkami przebytej choroby lub inwazyjnego leczenia.

Zakup sprzętu jest możliwy dzięki wsparciu Polskich Sieci Elektroenergetycznych, które w ramach dobrosąsiedzkiego programu grantowego “WzMOCnij swoje otoczenie” dofinansowują lokalne projekty mające pozytywny wpływ na jakość życia.

Na terenie powiatu otwockiego PSE realizują projekt inwestycyjny budowy linii 400 kV relacji Kozienice-Miłosna, dzięki któremu zwiększy się niezawodność i bezpieczeństwo dostaw energii w regionie.

 

Więcej informacji o działalności Polskich Sieci Elektroenergetycznych i programie „WzMOCnij swoje otoczenie” przeczytać można na stronach www.raport.pse.pl i www.wzmocnijswojeotoczenie.pl.