Konkurs „Najpiękniejsze Pola Nadziei”

Skanowanie2

Konkurs trwa od 1 października 2016r, do 30 kwietnia 2017r.

Termin zgłoszenia do konkursu: 30 listopad 2016 r.

Regulamin dostępny na stronie www.otophospicja.pl

Formularz zgłoszenia jest załącznikiem regulaminu.

 

Załączniki:

pdf Regulamin konkursu „Najpiękniejsze Pola Nadziei”

pdf Załącznik regulaminu konkursu „Najpiękniejsze Pola Nadziei”