Misją Otwockiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej jest wspieranie hospicjum, w dążeniu do jak najbardziej profesjonalnej, zgodnej z ideą hospicyjną, opieki nad chorym i jego rodziną. Swoimi działaniami chcemy powodować powszechność i dostępność opieki hospicyjnej na najwyższym poziomie w naszym regionie.


Podstawowymi celami działalności Towarzystwa są:

  • – Udzielanie pomocy w organizowaniu i wdrażaniu ciągłej opieki paliatywnej u   chorych nowotworowych i innych wymagających długoterminowej opieki
  • – Propagowanie wśród społeczeństwa idei opieki paliatywnej
  • – Promocja i organizacja wolontariatu
  • – Pomoc psychologiczna rodzinom, których członkowie zostali dotknięci chorobą nowotworową
  • – Pomoc społeczna chorym na nieuleczalne choroby nowotworowe
  • – Pomoc społeczna dzieciom osieroconym przez pacjentów hospicjów oraz wyrównywanie szans tych dzieci
  • – Ochrona i promocja zdrowia
  • – Działalność lecznicza

Wszystkie cele Towarzystwo wypełnia charytatywnie.

 

 

zonkil2016                  dziendzieckamodul

Comments are closed.