Magdalena Filipczak – Nadbagaż?

Jestem Ala, mam osiemnaście lat. Żyłam sobie beztrosko, ciesząc się życiem. W szkole miałam opinię blond piękności. Śmiałam się, tańczyłam, śpiewałam[…]
CZYTAJ WIĘCEJ


Ewa Szczepańska

Moja przygoda z wolontariatem zaczęła się 12 lat temu, wtedy to rozpoczynało swoją działalność dzisiejsze Hospicjum św. Patryka w Otwocku. Wtedy miał[…]
CZYTAJ WIĘCEJ


Agnieszka Sekuła

Wolontariat jest dla mnie formą pomocy dla osób chorych i ludzi znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Działalność ta daje mi satysfakcję i bar[…]
CZYTAJ WIĘCEJ


Agnieszka Kabulska

Moja, że tak powiem, przygoda z wolontariatem rozpoczęła się półtora roku temu, kiedy byłam w pierwszej klasie gimnazjum. To było jakoś na[…]
CZYTAJ WIĘCEJ


Amelia Płatek

Odkąd zaczęłam gimnazjum zainteresowała mnie praca w wolontariacie.  Na początku sama nie wiedziałam, na czym ma to wszystko ma polegać, jak wygl[…]
CZYTAJ WIĘCEJ


Angelika Kuk

Ja swoją przygodę z wolontariatem zaczęłam w II klasie gimnazjum. Na początku uważałam, że to zbyteczne zajęcie, trzeba dużo wysiłku, by pomóc innym,[…]
CZYTAJ WIĘCEJ


Anna Janiec

O pomocy chorym myślałam już jakiś czas, tylko nie wiedziałam gdzie mogę się zgłosić. Do dziś pewnie bym się nad tym zastanawiała, gdyby nie Pani Ange[…]
CZYTAJ WIĘCEJ


Katarzyna Piętka

Jestem uczennicą III klasy gimnazjum. W wolontariacie działam od I klasy. Mogę powiedzieć, że praca w wolontariacie jest pewnym sposobem na życie, kt[…]
CZYTAJ WIĘCEJ


Kinga Możdżonek

Gdy tylko dowiedziałam się, że w szkole istnieje wolontariat już coś mnie do niego ciągnęło. Jakby jakaś magiczna siła, której nie mogłam zrozumieć. N[…]
CZYTAJ WIĘCEJ


Janina Zając

Pracuję w Zespole Szkół Rolniczych w Miętnem, gdzie uczę przedmiotu „Rośliny ozdobne” młodzież technikum ogrodniczego i technikum architektury krajobr[…]
CZYTAJ WIĘCEJ


Aleksandra Lasocka

Nazywam się Ola Lasocka. Pracę w wolontariacie rozpoczęłam trzy lata temu, kiedy przyszłam do gimnazjum w Osiecku. Głównym powodem, dla[…]
CZYTAJ WIĘCEJ


Olga Pawłowska

Odkąd należę do wolontariatu, w moim życiu wiele się zmieniło. Sprawy dotyczące życia nabrały dla nie nowego sensu. Wcześniej hospicja uważałam[…]
CZYTAJ WIĘCEJ


Angelika Wojtasiewicz

Pamiętam taką jedną (wówczas mrożącą krew  w żyłach) sytuację. Organizowaliśmy koncert wiosenny z okazji „Pól Nadziei”. Wszystko było[…]
CZYTAJ WIĘCEJ


Wawrzyniec Sikora

Trafiłem do hospicjum trzy lata temu dzięki jednemu księdzu, który mnie tu pokierował. Miałem trochę czasu, który chciałem dobrze spożytkować. T[…]
CZYTAJ WIĘCEJ

 

Wolontariat akcyjny

Wolontariusz akcyjny nie pracuje bezpośrednio z pacjentem, wykonuje natomiast prace wspomagające codzienne funkcjonowanie hospicjum lub wspierające go stowarzyszenie. Pomoc takiego wolontariusza jest szczególnie przydatna podczas wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i charytatywnych.

Przygotowywanie i dystrybucja materiałów promocyjnych i zaproszeń, przygotowywanie i przeprowadzenie akcji, szukanie sponsorów – to tylko przykłady czynności wykonywanych przez wolontariuszy przy okazji takich akcji.

Osoby chętne do niesienia pomocy przydatne są także w spokojniejszych okresach funkcjonowania hospicjum, kiedy to pomocy wymagać może m.in. prowadzenie strony internetowej, pozyskiwanie nowych wolontariuszy, utrzymywanie kontaktów z rodzinami pacjentów, rozsyłanie podziękowań darczyńcom. Ponadto, wykorzystując swoje specyficzne umiejętności, wolontariusze pomagają hospicjom jako prawnicy, ogrodnicy, tłumacze, kierowcy, malarze itp.

Wolontariat szkolny

Szczególnym przykładem wolontariatu akcyjnego jest wolontariat szkolny.

Wolontariat szkolny to nic innego, jak Szkolny Klub Wolontariatu, czyli grupa uczniów, którzy pod opieką nauczyciela-koordynatora, podejmują działania na rzecz wybranej grupy potrzebujących np. hospicjum, domu dziecka, szkoły itd.

 

Co robią?

 • biorą udział w kwestach – zbierają pieniądze dla hospicjów podczas kwest lub organizują zbiórki sami, kwestują w supermarketach
 • robią upominki dla chorych
 • wymyślają happeningi na temat opieki hospicyjnej lub wolontariatu
 • organizują Szkolne Tygodnie Hospicyjne, podczas których propagują ideę opieki paliatywnej i wolontariatu hospicyjnego
 • odwiedzają naszych chorych podczas różnych świąt i okazji
 • sadzą cebulki żonkila podczas kampanii „Pola Nadziei” na znak jedności z chorymi w hospicjach
 • roznoszą ulotki w swoich miejscowościach
 • biorą udział w Marszu Nadziei i innych wydarzeniach

To tylko część akcji w jakich wolontariusze-uczniowie pod okiem swoich opiekunów biorą udział. W rzeczywistości wiele z tych działań wymyślają sami.

 

Szkoły, które przyłączyły się do wolontariatu szkolnego OTOP to m.in.:

 • Gimnazjum nr 2 im. Ireny Sendlerowej w Otwocku
 • Gimnazjum nr 3 im. Tomasza Morusa w Otwocku
 • Gimnazjum nr 4 im. Józefa Piłsudskiego w Otwocku
 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Władysława Reymonta w Otwocku
 • Szkoła Podstawowa nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Otwocku
 • Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie
 • Gimnazjum nr 1 im. Łączniczek Armii Krajowej w Józefowie
 • Gimnazjum nr 1 im. Batalionu „Zośka” w Otwocku – Mlądzu
 • Gimnazjum im. Oskara Kolberga w Kołbieli
 • Zespół Szkół w Osiecku
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Garwolinie
 • Gimnazjum im. Jana Pawła II w Woli Rębkowskiej
 • Szkoła Podstawowa w Woli Władysławowskiej
 • Gimnazjum przy Zespole Szkół nr 5 im. Janusza Korczakaw Garwolinie
 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Wildze
 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Trąbkach, gm.
 • Publiczne Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Trąbkach, gm. Pilawa
 • Liceum Ogólnokształcące nr III im. Juliusz Słowackiego w Otwocku

 

Szkoły, które nas wspierają:

 • Zespół Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w Otwocku

Jak zostać wolontariuszem?

Aby zostać wolontariuszem akcyjnym, w tym zgłosić szkołę do wolontariatu szkolnego, należy skontaktować się z jednym z koordynatorów wolontariatu. Szczegóły w zakładce Kontakt w sekcji Wolontariat.

 

Wolontariat medyczny

Wolontariusz medyczny to osoba, która uzupełnia pracę lekarza, psychologa i pielęgniarki. Pracuje w bezpośrednim kontakcie z chorym, pomaga mu w pielęgnacji, spożywaniu posiłków, przebywa z nim, rozmawia, czyta mu książki lub gazety, a pacjentów poruszających się na wózkach wywozi na spacer.

Aby zostać wolontariuszem medycznym, należy być pełnoletnim i ukończyć specjalistyczny kurs przygotowawczy. Podczas kursu wolontariusz nabywa umiejętności pomagające mu w opiece nad pacjentem, ale też uczy się rozmawiać z chorym i jego rodziną.

Umiejętności te są przydatne zarówno w pracy zawodowej (np. u pielęgniarek, ratowników medycznych, opiekunów osób starszych), jak i w życiu prywatnym (np. przy opiece nad chorymi bliskimi).

Jak zostać wolontariuszem?

Osoby, które chciałyby współpracować z nami w ramach wolontariatu
w Hospicjum Domowym EMPATIA oraz FDO OTOP, prosimy o kontakt z Koordynatorem Wolontariatu – Angeliką Wojtasiewicz, szczegóły Kontakt
w sekcji Wolontariat.

Osoby chętne do współpracy w wolontariacie medycznym w Hospicjum św. Patryka w Otwocku powinny kontaktować się bezpośrednio z Hospicjum Stacjonarnym. Szczegóły w zakładce Kontakt w sekcji Wolontariat.

Comments are closed.