Wolontariat szkolny

Wolontariat szkolny to nic innego, jak Szkolny Klub Wolontariatu, czyli grupa uczniów, którzy pod opieką nauczyciela-koordynatora, podejmują działania na rzecz wybranej grupy potrzebujących np. hospicjum, domu dziecka, szkoły itd.

 

Co robią?

 • biorą udział w kwestach – zbierają pieniądze dla hospicjów podczas kwest lub organizują zbiórki sami, kwestują w supermarketach
 • robią upominki dla chorych
 • zakupują prezenty dla dzieci osieroconych
 • odwiedzają naszych chorych podczas różnych świąt i okazji
 • sadzą cebulki żonkila podczas kampanii „Pola Nadziei” na znak jedności z chorymi w hospicjach
 • roznoszą ulotki w swoich miejscowościach

To tylko część akcji w jakich wolontariusze-uczniowie pod okiem swoich opiekunów biorą udział. W rzeczywistości wiele z tych działań wymyślają sami.

      Szkoły, które nam pomagają 🙂

 • Szkoła Podstawowa  nr 2 im. Ireny Sendlerowej w Otwocku
 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tomasza Morusa w Otwocku
 • Szkoła podstawowa nr 4 im. Józefa Piłsudskiego w Otwocku
 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Władysława Reymonta w Otwocku
 • Szkoła Podstawowa nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Otwocku
 • Szkoła Podstawowa nr 1  im. Bolesława Prusa w Karczewie
 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Łączniczek Armii Krajowej w Józefowie
 • Szkoła Podstawowa im. Oskara Kolberga w Kołbieli
 • Szkoła Podstawowa w Osiecku
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Garwolinie
 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Woli Rębkowskiej
 • Szkoła Podstawowa w Woli Władysławowskiej
 • Szkoła podstawowa nr 5 im. Janusza Korczaka w Garwolinie
 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Wildze
 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Trąbkach
 • Liceum Ogólnokształcące nr III im. Juliusz Słowackiego w Otwocku
 • Szkoła Podstawowa w Kątach
 • Szkoła Podstawowa w Sobieniach-Jeziorach
 • Szkoła Podstawowa nr 6 im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku
 • Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Rębkowie
 • Szkoła Podstawowa nr 8 im. gen Juliana Filipowicza w Otwocku
 • Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Rudzienku
 • Szkoła Podstawowa nr 5  z Oddziałami Integracyjnymi im. Jadwigi Korczakowskiej w Otwocku
 • Prywatna Szkoła Podstawowa nr 105 im. Astrid Lindgren Warszawa – Miedzeszynie
 • Przedszkole nr 3 Ługuś w Karczewie
 • Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Otwocku
 •  Szkoła Podstawowa w Łaskarzewie
 • Szkołą Podstawowa im. Pamięci Wanat w Dąbrowie w Woli łaskarzewskiej

 

Wolontariat akcyjny

Wolontariusz akcyjny nie pracuje bezpośrednio z pacjentem, wykonuje natomiast prace wspomagające codzienne funkcjonowanie hospicjum lub wspierające go stowarzyszenie. Pomoc takiego wolontariusza jest szczególnie przydatna podczas wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i charytatywnych.

Przygotowywanie i dystrybucja materiałów promocyjnych i zaproszeń, przygotowywanie i przeprowadzenie akcji, szukanie sponsorów – to tylko przykłady czynności wykonywanych przez wolontariuszy przy okazji takich akcji.

Osoby chętne do niesienia pomocy przydatne są także w spokojniejszych okresach funkcjonowania hospicjum, kiedy to pomocy wymagać może m.in. prowadzenie strony internetowej, pozyskiwanie nowych wolontariuszy, utrzymywanie kontaktów z rodzinami pacjentów, rozsyłanie podziękowań darczyńcom. Ponadto, wykorzystując swoje specyficzne umiejętności, wolontariusze pomagają hospicjom jako prawnicy, ogrodnicy, tłumacze, kierowcy, malarze itp.

Jak zostać wolontariuszem?

Aby zostać wolontariuszem akcyjnym, w tym zgłosić szkołę do wolontariatu szkolnego w swojej szkole.

Wolontariat medyczny

Wolontariusz medyczny to osoba, która uzupełnia pracę lekarza, psychologa i pielęgniarki. Pracuje w bezpośrednim kontakcie z chorym, pomaga mu w pielęgnacji, spożywaniu posiłków, przebywa z nim, rozmawia, czyta mu książki lub gazety, a pacjentów poruszających się na wózkach wywozi na spacer.

Aby zostać wolontariuszem medycznym, należy być pełnoletnim i ukończyć specjalistyczny kurs przygotowawczy. Podczas kursu wolontariusz nabywa umiejętności pomagające mu w opiece nad pacjentem, ale też uczy się rozmawiać z chorym i jego rodziną.

Umiejętności te są przydatne zarówno w pracy zawodowej (np. u pielęgniarek, ratowników medycznych, opiekunów osób starszych), jak i w życiu prywatnym (np. przy opiece nad chorymi bliskimi).

 

Osoby chętne do współpracy w wolontariacie medycznym w Hospicjum św. Patryka w Otwocku powinny kontaktować się bezpośrednio z Hospicjum Stacjonarnym

Comments are closed.