Misją Otwockiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej jest wspieranie hospicjum w dążeniu do jak najbardziej profesjonalnej, zgodnej z ideą hospicyjną, opieki nad chorym i jego rodziną. Swoimi działaniami chcemy powodować powszechność i dostępność opieki hospicyjnej na najwyższym poziomie w naszym regionie.

Podstawowymi celami działalności Towarzystwa są:

– Udzielanie pomocy w organizowaniu i wdrażaniu ciągłej opieki paliatywnej u chorych nowotworowych i innych wymagających długoterminowej opieki
– Propagowanie wśród społeczeństwa idei opieki paliatywnej
– Promocja i organizacja wolontariatu
– Pomoc psychologiczna rodzinom, których członkowie zostali dotknięci chorobą nowotworową
– Pomoc społeczna chorym na nieuleczalne choroby nowotworowe
– Pomoc społeczna dzieciom osieroconym przez pacjentów hospicjów oraz wyrównywanie szans tych dzieci
– Ochrona i promocja zdrowia
– Działalność lecznicza

Wszystkie cele Towarzystwo wypełnia charytatywnie.

 

Comments are closed.