Zasady wypożyczania sprzętu:

Bezpłatnie wypożyczamy na podstawie umowy użyczenia naszym Podopiecznym:

  • – łóżka rehabilitacyjne elektryczne z materacem,
  • – materace przeciwodleżynowe,
  • – ssaki,
  • – koncentratory tlenu,
  • – pompy infuzyjne,
  • – inhalatory,
  • – wózki inwalidzkie, krzesełka WC,
  • – chodziki, kule, laski itp.

Pacjent chcący wypożyczyć sprzęt, musi być pod opieką domową naszego hospicjum.Wypożyczanie sprzętu jest bezpłatne.


W dniu pożyczenia sprzętu pracownik OTOP lub hospicjum przeprowadza instruktaż użytkowania sprzętu.
Podpisywana jest umowa i pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości od 50 zł do 200 zł za określony sprzęt.

Należy umówić się z pracownikiem hospicjum domowego i odebrać sprzęt w siedzibie OTOP.

Wymienialne materiały jednorazowe, stanowiące wyposażenie użyczonego sprzętu, np.: filtry, przewody gumowe, cewniki do ssaków – zapewnia OTOP.


OTOP Hospicjum Domowe „Empatia” naprawia sprzęt w odpowiednich serwisach.

W przypadku zwrotu uszkodzonego sprzętu, zostanie dokonana naprawa serwisowa potwierdzona protokołem.

Osoba wypożyczająca poniesie koszty finansowe szkód powstałych w wyniku nieprawidłowego używania sprzętu, jeżeli będzie to wynikało z protokołu naprawy.

Osoba wypożyczająca nie ponosi odpowiedzialności za zużycie elementów, będące następstwem prawidłowego korzystania ze sprzętu.

Wypożyczanie sprzętu: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00

Po wcześniejszym umówieniu się z pielęgniarką prowadzącą.

Comments are closed.