pitax-new-uruchom2opp_1_procent

Darmowy Program PIT dostarcza  <a href=”https://www.iwop.pl/”>

Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu <a href=”https://www.pitax.pl/program-pit/„>

Otwockie Towarzystwo Opieki Paliatywnej posiada status organizacji pożytku publicznego i jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000126492.

Przekazując 1% podatku naszemu stowarzyszeniu wspierasz działania na rzecz opieki nad pacjentami hospicjów oraz ich rodzinami.

Podstawowymi celami działalności Towarzystwa są:

– Udzielanie pomocy w organizowaniu i wdrażaniu ciągłej opieki paliatywnej u chorych nowotworowych
– Propagowanie wśród społeczeństwa idei opieki paliatywnej
– Promocje i organizacje wolontariatu
– Pomoc psychologiczna rodzinom, których członkowie zostali dotknięci chorobą nowotworową.

Aby pomóc, wpisz w formularzu PIT
nazwę: Otwockie Towarzystwo Opieki Paliatywnej
oraz nr KRS: 0000126492

Pamiętaj! Nie musisz niczego wpłacać – zrobi to za Ciebie Urząd Skarbowy i 1,5% podatku trafi do nas.

Comments are closed.