Żonkile są międzynarodowym symbolem nadziei. Przypominają o ludziach cierpiących, oczekujących naszej pomocy i opieki w trudnym okresie odchodzenia z tego świata. Wiosną, kiedy kwitną, zbieramy fundusze dla hospicjów. Za każdy datek ofiarodawca otrzymuje żonkilową pamiątkę.

Historia

Inicjatorem kampanii była, w 1997/98 roku, brytyjska organizacja Marie Curie Cancer Care, która wybrała na swojego beneficjenta w Polsce krakowskie hospicjum.

Pierwsze żółte żonkile zostały posadzone w parkach i na rabatach Krakowa jesienią 1997 roku. Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum św. Łazarza otrzymało w darze 350 000 cebulek od szkockiej organizacji Marie Curie Cancer Care z Edynburga, która na swoje 50-lecie postanowiła rozszerzyć akcję o kraj, z którego pochodziła patronka Marie Curie. Pomoc polegała na przeniesieniu na polski grunt idei akcji zbierania funduszy – akcji Pola Nadziei (Fields of Hope).

Pierwsza, polska akcja Pola Nadziei została zorganizowana wiosną 1998 roku przez organizację Marie Curie Cancer Care i Urząd Miasta Krakowa, Wojewodę Krakowskiego, BP Poland, Ambasadę Brytyjskią, Know How Fund, Krakowskie Forum Rozwoju oraz Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum św. Łazarza”.

Z czasem TPCh rozpropagowało kampanię wśród hospicjów w całej Polsce i stało się koordynatorem Ogólnopolskiej Kampanii „Pola Nadziei”.

Wolontariusze Pól Nadziei

Nasza akcja ma wymiar społeczny. Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy – głównie osób młodych, dzieci szkolnych, studentów i organizacji młodzieżowych – rośnie w społeczeństwie świadomość potrzeby niesienia bezinteresownej pomocy osobom chorym i cierpiącym. W ramach Pól Nadziei jesienią wspólnie sadzimy żonkile, wiosną młodzież włącza się w prowadzenie i organizowanie kwest, a także w koncerty i happeningi propagujące ideę opieki hospicyjnej wśród społeczeństwa.

Celami kampanii „Pola Nadziei” niezmiennymi od lat są:

1. Szerzenie idei hospicyjnej oraz przekazywanie informacji o niesionej przez Hospicja opiece dla osób terminalnie chorych i ich rodzin społeczeństwu poprzez: wydawanie ulotek i folderów, organizowanie koncertów i innych wydarzeń

2. Pozyskiwanie funduszy dla pełnienia opieki hospicyjnej. Podczas kampanii Hospicja organizują żonkilowe kwesty przy kościołach, na ulicach miast, w sklepach, instytucjach, na stacjach benzynowych BP oraz w supermarketach

3. Współpracę ze szkołami, której celem jest uwrażliwienie młodych ludzi na potrzeby osób chorych i niepełnosprawnych. W szkołach odbywają się pogadanki, prowadzone przez wolontariuszy hospicyjnych. Uczniów często zapraszamy do wzięcia udziału w licznych konkursach organizowanych w ramach akcji

4. Tworzenie żonkilowych kwietników, będących symbolem akcji

Pola Nadziei

Logo akcji

Comments are closed.