Wolontariat medyczny

Wolontariusz medyczny to osoba, która uzupełnia pracę lekarza, psychologa i pielęgniarki. Pracuje w bezpośrednim kontakcie z chorym, pomaga mu w pielęgnacji, spożywaniu posiłków, przebywa z nim, rozmawia, czyta mu książki lub gazety, a pacjentów poruszających się na wózkach wywozi na spacer.

Aby zostać wolontariuszem medycznym, należy być pełnoletnim i ukończyć specjalistyczny kurs przygotowawczy. Podczas kursu wolontariusz nabywa umiejętności pomagające mu w opiece nad pacjentem, ale też uczy się rozmawiać z chorym i jego rodziną.

Umiejętności te są przydatne zarówno w pracy zawodowej (np. u pielęgniarek, ratowników medycznych, opiekunów osób starszych), jak i w życiu prywatnym (np. przy opiece nad chorymi bliskimi).

Jak zostać wolontariuszem?

Osoby, które chciałyby współpracować z nami w ramach wolontariatu
w Hospicjum Domowym EMPATIA oraz FDO OTOP, prosimy o kontakt z Koordynatorem Wolontariatu – Angeliką Wojtasiewicz, szczegóły Kontakt
w sekcji Wolontariat.

Osoby chętne do współpracy w wolontariacie medycznym w Hospicjum św. Patryka w Otwocku powinny kontaktować się bezpośrednio z Hospicjum Stacjonarnym. Szczegóły w zakładce Kontakt w sekcji Wolontariat.

Comments are closed.